به پايان رسيد

امروز جشنواره دهم تئاتر دانشجویی تمام شد و فردا اختتامیه برگزار میشه. جشنواره امسال از لحاظ اجرا خیلی تغییری نداشت اما در کل با توجه به حضور مجید نظیمی ( رییس قبلی کانون تئاتر تجربی دانشکده هنرهای زیبا) به عنوان مسوول سالنها، برخورد بهتری را شاهد بودم. از لحاظ اجرا ها متاسفانه باید بگم که اجرایی را ندیدم که چنگه به دل بزنه و اکثر اجراها خیلی معمولی یا پایینتر از معمولی بودن. به همین دلیل هم نمیتونم بگم که چه کاری اختمال برنده شدن داره. تهیه کننده تئاتری که از هلند آماده بود امروز در جلسه خبرنگاران در مورد کارشون که سه اجرا در سه روز مختلف داشت و کاری بود در مورد رقص صوفیانه با موسیقی از مصر و مراکش، گفت اکثر کارهای دانشجویی که دیده پر از غم بوده.

به هر حال ...

/ 0 نظر / 5 بازدید