قصه تلخ طلا

ghesh%20tala%20(2).JPG
نمايش قصه"تلخ طلا" به نويسندگي و كارگرداني بهروز غريب‌پور بر اساس يك قصه آشنا و قديمي شكل گرفته كه در افسانه‌ها به دو شكل روايت شده است؛ يكي بر پايه درددل يك مرد فقير جنگلبان در كنار دريا و سپس ظاهر شدن يك پري دريايي و متناوباً برآورده كردن آرزو‌هاي او شكل مي‌گيرد كه بعداً با ناداني همسرش همه چيز بهم مي‌ريزد و از بين مي‌رود. شكل دوم هم‌، به همين گونه ‌است كه در نمايش روايت شده‌. اين نمايش اثري داستان محور به شمار مي‌رود كه با توسل به افسانه‌اي كه بافت ساختاري آن داراي تمثيل و استعاره است به"بن مايه"هاي معنا دارش شكل مي‌دهد.

/ 0 نظر / 11 بازدید