به بهانه شب های قدر و شب های بی وفای کوفه

ذکر مولایم حسین اعجاز کرد

                                   عقده ها را از زبانم باز کرد

نام او سر حلقه ذکر من است

                                   کز فروغ او زبانم روشن است

به بهانه شب های قدر و شب های بی وفای کوفه

تئاتر 

شهادت‌خواني انسان‌هاي سرگشته‌اي كه به بهاي اندك مسيحتشان را به صليب كشيدند از بهر آنكه راست كردار بودند

ماجراهاي ما كه بي گناهيم
در همان بخش‌هاي اول نمايش، شمعونِ بازي ساز به همكارش‌ شهرزاد مي‌گويد:«اين جماعت، گناه نكرده‌اند كه ما گيجشان كنيم با كلام و با بازي.» و اين گفته مي‌تواند حكايت تماشاگران نمايش"شهادت خواني انسان‌هاي سرگشته‌اي كه به بهاي اندك مسيحشان را به صليب كشيدند از بهر آن كه راست كردار بودند" باشد. محيط نمايش شده است محل گردهم آمدن نشانه‌هايي كه به يكديگر مرتبط نمي‌شوند. اثر، دليلي براي در كنار هم قرار گرفتن آن‌ها به ما ارائه نمي‌دهد. نمايش امكاني براي تعبير و تفسير اين نشانه‌ها در اختيار ما قرار نمي‌دهد. نشانه‌هايي كه در پوسته و شكل ظاهري، گاهي حتي متضاد و متفاوت با يكديگر خود را نشان مي‌دهند؛ انگار كه خالقان اثر خواسته‌اند روغن و آب را با يكديگر تركيب كنند. جان كلام اين كه ما گيج شده‌ايم با كلام و بازي. شاید در ابتدای امر راست می گفت !!!

نمايش عبارت است از روايت دو داستان به شكل موازي يكي بازي سازيِ شمعون و شهرزاد كه تصميم دارند واقعه عاشورا را بازي كنند و ديگري ماجراي راهب مسيحي كه مي‌خواهد از سر بريده حسين(ع) نقاشي كند. پيرامون اين دو داستان را عناصر مختلفي در برگرفته است. از آن جمله سه نقاش كه در طول اجراي نمايش مشغول كشيدن تصاويري انتزاعي هستند. خواننده‌اي كه در جايي از نمايش به ميان جايگاه تماشاگران مي‌آيد و قطعه‌اي موسيقي پاپ‌ اجرا مي‌كند. پخش يك نوحه در آغاز نمايش به علاوه حركات يك اجرا كننده روي اين نوحه(بیشتر حرکات> حرکات سنگین تکنو بود). ما همه اين‌ها را مي‌بينيم و نمي‌توانيم اين عناصر و روايت‌ها را در كنار هم تفسير كنيم و مهم‌تر اين كه دليل در كنار هم قرار گرفتن آن‌ها را در محيط خود اثر نمي‌يابيم. اين عناصر در كنار هم ما را گيج كرده‌اند و اين نكته باعث ‌‌شده كه قدرت تاويل را از دست بدهيم؛ حالا ما فقط مي‌توانيم حدس بزنيم. حدس مي‌زنيم كه نقطه اشتراك تمامي اين عناصر يك كنش هنري است شمعون و شهرزاد مي‌خواهند بازي سازي كنند. راهب مسيحي مي‌خواهد نقاشي كند. زن در داستان راهب مسيحي دف‌نواز است. نقاشاني كه در كنار صحنه نشسته‌اند، خواننده قطعه پاپ، قطعه نوحه و حركاتِ فرد‌ اجرا كننده نيز كه به طور مستقيم و واضح يك كنش هنري است. در مرحله بعدي حدس مي‌زنيم كه مقصد اين گونه‌هاي هنري در دو داستاني كه روايت مي‌شود، واقعه كربلاست. عنصر نوحه نيز به شكل مستقيم به واقعه كربلا ارتباط پيدا مي‌كند، اما حركات فرد اجرا كننده، قطعه موسيقي پاپ و تصاوير انتزاعي نقاشان چه مقصدي را در پي گرفته‌اند؟ آيا ما گيج شده‌ايم؟ آيا بايد دامنه‌ احتمالات و حدسيات را گسترش بدهيم؟ آيا مي‌توانيم بگوييم كه خالق اثر مي‌خواسته‌ انواع جديدترِ‌ گونه‌هاي هنري را در كنار انواع و شكل‌هاي سنتي گونه‌هاي هنري قرار دهد؟ آيا بايد بين نقاشي كردن راهب و سه نقاشي كه در نقاط مختلف صحنه قرار گرفته‌اند خط‌ ارتباطي ترسيم كنيم؟ آيا ارتباطي وجود دارد بين حركات مرد اجرا كننده روي آواي نوحه با انگيزه شمعون و شهرزاد براي روايت واقعه عاشورا؟ آيا همه اين عناصر با يكديگر در ارتباط هستند؟ آيا خالق اثر تصور كرده‌ همين كه قطعه موسيقي پاپ و نقاشي‌هاي مدرن را در محيطي قرار دهد كه مقصد آن روايت واقعه كربلاست، اين دو عنصر نيز به اين واقعه ارتباط پيدا مي‌كنند؟ چرا مقصد اين گونه‌هاي جديدتر هنري(موسيقي پاپ، نقاشي‌هاي آبستره) مشخص نمي‌شود؟ چرا خطوط ارتباطي روشن و واضحي بين اين عناصر ترسيم نمي‌شود؟ همه اين سوال‌هاست كه ما را گيج كرده است و اصلاً شايد نظام نشانه‌شناسي خود اثر را نيز دچار هرج و مرج كرده باشد. در نتيجه اين هرج و مرج است كه اين امكان وجود دارد كه تمام حدسيات ما همان حدس باشند و ديگر هيچ و البته اين امكان هم وجود دارد كه درست ديده باشيم، اما در اين صورت هم اثر امكان تاييد هيچ كدام از اين حدس‌ها را در اختيار مخاطب قرار نمي‌دهد. ما این تئاتر را توانستیم ببینیم ولی اما در آخرین روز نمایش.حتی اگر دو روز دیگر از اتمام این اثر مانده بود آن دو اجرا را هم می دیدیم.

نویسنده و کارگردان :

روح االله جعفری

بازیگران

( به ترتیب ورود به صحنه )

پردیس افکاری ...............................................................شهرزاد

صادق خاموش...............................................................شمعوت

امیر نیک سرشت...............................................................راهب

صبا مهری........................................................دختر تازه مسلمان

آرش میر طالبی...................................................................سوار

مجید رحمتی..............................................................شبیه خوان

Image hosting by TinyPicImage hosting by TinyPic

/ 0 نظر / 7 بازدید