ددالوس و ایکاروس کاری از همایون غنی زاده

بی برنامگی تئاتر شهر و مدیران تالار ها  همه و همه دست به دست هم داد که جشنواره بیست و پنجم هم یک جوری ...... بشه

 ددالوس و ایکاروس کاری از همایون غنی زاده پنج شنبه ۲۱ دی ماه تالار سایه

ددالوس و ایکاروس کاری از همایون غنی زاده      عکس از بهزاد

ددالوس و ایکاروس کاری از همایون غنی زاده  عکس از بهزاد

ددالوس و ایکاروس کاری از همایون غنی زاده عکس از بهزاد

/ 0 نظر / 10 بازدید