دهمين جشنواره بين المللی تئاتر عروسکی دانشگاهی

بازبینی نمایش های دهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی دانشجویان که از21 خرداد ماهآغاز شده بود، جمعه 25 خرداد به پایان رسید.به گزارش تئاترپارسی ،شیوا مسعودی – بنفشه بدیعی – زهره بهروز نیا – کیانوش امیری ویدالله وفاداری بازبینان دهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی دانشجویی را بر عهده داشتند .

1.JPG

شایان ذکر است که از 64 نمایش ارسال شده به دبیر جشنواره حدود بین 12 تا 20 نمایش مجوز حضور در این جشنواره راکسب خواهند کرد.
آثارهای ارسال شده از: دانشگاه های هنر"پیام نور"سوره"الزهرا"علم و صنعت"دانشکده هنر ومعماری" دانشگاه های آزاد تهران "
همچنین از شهرستانهای: تبریز "بوشهر" قائم شهر" ساری" همدان" تنکابن" اردبیل وشاهرود حضور پیدا کردند.
بازبینی نمایش های ارسالی از تهران به صورت صحنه ای و شهرستانی ها به صورت فیلم باحضور کارگردان انجام شد.

2.JPG 

3.JPG

/ 0 نظر / 15 بازدید