همه بازیگر شده ایم

پیشنهاد این هفته برای تاتر ، تاتر دیدن روی صحنه نیست ، بلکه اگر نگاهی به دور و اطراف خود بیندازیم می بینیم که چه هنرمندانه انسانها به بازی می کشند زندگی را و به بازی در میاورند دیگران را .

/ 1 نظر / 7 بازدید