انتخابات هيات مديره انجمن نمايشگران عروسکی ايران

در ایران دو انجمن صنفی در زمینه نمایش عروسکی فعالیت دارند ؛ مبارک یونیما که فعالیت های خود را تحت نام و لیسانس انجمن جهانی نمایش عروسکی ( یونیما) برگزار می کند و زیر نفوذ آقای بهروز غریب پور  ( که آقای علی پاکدست، بنا به دلایلی ایشان را پدر نمایش عروسکی در ایران معرفی کرده اند.) قرار دارد و انجمن نمایشگران عروسکی که یکی از انجمن های زیر گروه خانه تئاتر است و اعضای آن بعنوان اعضای جامعه نمایشی کشور هم شناخته می شوند.

یک شنبه ۱۲ آذر ماه نشست مجمع عمومی دوسالانه این انجمن برای دومین بار پس از آنکه بار اول به حد نصاب نرسید برگزار گردید و اعضای جدید هیات مدیره این انجمن انتخاب شدند:

اعضای اصلی خانمها :

فریبا رییسی (دانش آموخته نمایش عروسکی از دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر و مدیر قبلی انجمن)

زهره بهروزی نیا (کارگردان نمایش ضد جنگِ آخرین گل، تحسین شده ترین نمایش عروسکی ایران و دانش آموخته دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر)

آزاده انصاری

نازیلا نوری شاد (دانش آموخته دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران)

بنفشه بدیعی (دانش آموخته دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر که به تازگی از فرانسه به ایران مراجعت کرده اند.)

اعضای علی البدل : محسن ایمانخانی ( تحسین شده در جشن نمایشگران عروسکی امسال بخاطر فعالیت مستمر و پویا در زمینه عروسک گردانی) -  جهان نوربخش

آقای جواد ذوالفقاری و خانم فرناز بهزادی نیز به مدت دوسال  بعنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل انتخاب شدند.

                                                                                          سرچشمه : تئاتر پارسی

برای تمام این همکاران، موفقیت و بهروزی آرزو می کنیم.

 

/ 0 نظر / 5 بازدید