شاید چند ماه از شروع به کار رادیو نمایش بگذرد اما کمتر کسی شاید شده وقت خود را برای شنیدن این موج از رادیو گذاشته باشد . اما برای اون دسته از دوستانی که با مقوله تاتر و بخصوص تاتر رادیویی رابطه برقرار می کنند پیشنهاد میدهم که به شنیدن برنامه های رادیو نمایش بپردازند و لذت ببرند از اجرا شدن تاتر با صدا.

چون همونطوری ای که میدانید چون بازیگر رادیو فقط و فقط از بیان و صدا می تواند داستان را پیش ببرد و حس نقش را به شنونده القا کند و هیچ وسیله دیگری اعم از حرکت ، بدن ، چشم و ... ندارد و فقط از صدای خود برای اجرا استفاده می کند ، نشان از زیبایی و شنیدن این گونه از نمایشها را به کسانیکه دوستدار هنر تاتر هستند ، ترقیب به شنیدن این نوع از نمایش یا همان تاتر می کند .

ساعتهای پخش رادیو نمایش :

برنامه‌های رادیو نمایش، هر روز از ساعت17 تا24 و تکرار آن از ساعت ‌12 شب تا6 صبح روز بعد بر روی موج اف ام، فرکانس ‌107/5 برای علاقمندان پخش می‌شود.