براي حضور در ششمين جشنواره تئاتر كانون‌هاي نمايش 191 گروه تهراني و شهرستاني با هم رقابت‌ مي‌كنند.
به گزارش دریافتی از ستاد خبري اين جشنواره، با پايان يافتن مرحله بازخواني جشنواره تئاتر كانون‌ها 191 گروه نمايشي صحنه‌اي(بزرگسال، كودك، عروسكي) و خياباني در حال تمرين براي حضور در مرحله بازبيني‌اند.
بر اين اساس 97 گروه نمايش صحنه‌اي بزرگسال براي حضور در جشنواره آماده مي‌شوند كه شامل 69 گروه از تهران و 28 گروه از شهرستان‌هايي همچون بناب، دهلران، بندرانزلي، سمنان، رشت و ... است.
در بخش عروسكي 25 نمايش، 16 گروه از تهران و 9 گروه از شهرستان‌هايي چون رودبار، اردبيل، لردگان و ... براي حضور در جشنواره آماده مي‌شوند.
چهار گروه نمايشي كودك و نوجوان شامل 11 گروه از تهران و 3 گروه از شهرستان‌هاي همدان، اصفهان و كرج براي حضور در ششمين جشنواره تئاتر كانون‌هاي نمايش آماده مي‌شوند.
در بخش خياباني 40 گروه نمايشي حضور دارند كه 25 گروه از تهران و 15 گروه از شهرستان‌هايي همچون شهركرد،‌ملاير، خرمشهر، قصر شيرين و... است.
15 نمايش جنبي اين جشنواره نيز شامل 13 گروه از تهران و 2 گروه از شهرستان‌هاي همدان و كرج است.
ستاد برگزاري اين جشنواره اعلام كرد؛ از 26 شهريور تا 2 مهر سالن تمرين در اختيار تمامي گروه‌هايي نمايشي قرار گرفت و 191 گروه آماده حضوردر مرحله بازبيني اين جشنواره مي‌شوند.
بازبيني ششمين جشنواره تئاتر كانون‌هاي نمايش از اول آبان آغاز خواهد شد.
منبع خبر ایرات تئاتر