گزارش تصویری

 از رونمایی کتابشناسی توصیفی موسیقی ایران. کافه تیتر ۶/۴/۸۶

اولین مجلد از مجلدات پنج گانه «کتاب شناسی و مقاله شناسی موسیقی ایران به طریق توصیفی»حاصل کار سیدعلی رضا میرعلینقی،نویسنده و پژوهشگردر زمینه موسیقی عصرروز چهارشنبه با حضور اساتیدی چون؛محمد گلبن، سید علی آل داوود، قنبرعلی درودگر، و با همکاری انتشارات حوزه هنری و مجله بخارا در کافه تیتر رونمایی شد. میرعلینقی در این جلسه گفت:وجه شاخص و متمایز در کار من «توصیفی» بودن آن است، هر کدام از این کتاب ها و مقالات را با دقت و علاقه خوانده ام و تا جایی که توانستم با دقت، چکیده نویسی کرده ام.مولف اضافه کرد:کتاب شناسی توصیفی،ویژگی هایی دارد که با یک بار ورق زدن برای اهل مطالعه، معلوم می شود»

کافه تیتر