وب سایت  تئاتر پارسی افتتاح شد

http://www.theatere.ir

از تمامی هنرمندان و هنردوستان تئاتردعوت به همکاری میشود.

اهداف تئاتر پارسی:

همایت و اطلاع رسانی از گروه های نمایشی و تئاتر (ایرانی) در تهران و شهرستانها.

درج تبلیغات رایگان در زمینه هنرهای نمایشی.

آموزش و بر پایی سمینار  های  گروهی برای دوست داران و علاقه مندان این رشته.

و  پروژهای بسیار مفید برای شکو فایی و همایت بیشتر تئاتر کشور و هنرمندان.

با عضویت در وب سایت تئاتر پارسی و با اجاد درج خبر از برنامه های خود ما و دوستان خود را از برنامه هایتان مطلع  سازید.

منتظرتان هستیم

گروه وب سایت تئاترپارسی

http://theatere.ir
http://theater.persianblog.ir
http://theater.blogfa.com
http://theater.anzaliblog.com
http://www.beresht.persianblog.ir
http://www.aliyazdandost.blogfa.com
http://www.hivagroup.blogfa.com/
http://www.honarsaz.blogfa.com/