حرف خاصی که ندارم. دیدم مدتهاست اینجا چیزی نوشته نشده. من تازه کنکور دادم. همین پریروز و برای همین مدتی بود نمی نوشتم. یه کم از قدیس می نویسم. آخرین نمایشنامه من «قدیس» ملغمه عجیبی ئه از ایمان، تمدن،خرافه، دموکراسی و هر آشوبی که به ذهنم رسید. خیلی زود تایپش را تموم می کنم و اینجا براتون میگذارمش. اما قبل از اون براتون یه طرح نمایش عروسکی و یه نمایشنامه سیاه بازی قرار می دهم که امیدوارم لذت ببرید.