نمایش نور زمستانی به نویسندگی بازخوان: سعيد شاپوري(براساس فيلم"نور زمستاني" اثر اينگمار برگمان) و کارگردانی سعید شاپوری
در تالارسایه تاترشهر به روی صحنه میرود.