نسيم احمدپور:
«کارگاه آموزشي مديريت هنري ايران و انگليس از تاريخ 23 دي ماه 1385 تا 27 دي ماه در محل خانه هنرمندان ايران برگزار شد. آن چه واضح است، پيش زمينه‌هاي ما از کارگاه‌هاي اين چنيني موجب شد که در مواجهه با اين يکي که به طرز چشم‌گيري متفاوت بود، حيرت کنيم. اين کارگاه با برنامه‌ريزي هدفمند به ارائه مباحث تئوريک و تمريناتي مرتبط با آن پرداخت و در طي 5 روز به تأثيري مثبت در ميان شرکت کنندگان چه به لحاظ آموزشي و چه به لحاظ رواني رسيد.
بناست اين کارگاه در سه دوره برگزار شود؛ دوره اول همزمان با جشنواره فجر برگزار شد که گزارش آن در پي مي‌آيد. دوره دوم در اسفند ماه و دوره سوم در سال 1386 برگزار خواهد شد.