به سادگی از کنار هم می گذریم!

نمایشنامه بعد از هرگز نوشته هاله مشتاقی نیا وبه کارگردانی مهدی شقایقی روز شنبه گذشته در خانه تئاتر روخانی شد.

بعد از روخوانی نمایش توسط رویا بختیاری/بهاره مشیری/پگاه خور طلب/غزاله جزایری/شایسته ایرانی و بهجت ولیان جلسه نقد و برسی نمایش خوانی با حضور بهزاد صدیقی (منتقد و بازرس خانه تئاتر ) کمال الدین شفیعی(منتقد و کارگردان )مهدی شایقی و هاله مشتاقی نیا با محوریت برسی متن موضوع شخصیت پردازی و فضا سازی این متن نمایشی برگزار شد.

 در ابتد صدیقی با اشاره به اینکه این اثر در رئالیسم اجتمائی می گنجد گفت: این متن با محوریت ۶ زن از قشر آسیب پذیر  جامعه در یک آرایشگاه زنانه بسیار ملموس و باور پذیر بود.

مشتاقی نیا در پاسخ به صدیقی که چرا به سراغ نگارش این اثر رفته است گفت: آرایشگاه های زنانه فضای جذابی است / در سال ۸۳ تحقیقاتی راآغاز کردم و  ((بعد از هرگز )) دراماتیزه شده مشاهدات من از آدم ها وفضای این آرایش گاه هاست.

دکتر شفیعی در زمینه فضا سازی و دیالوگ نویسی گفت :شخصا از دیالوگ ها لذت بردم.طنازی دیالوگ ها در ابتدای نمایش به فضا سازی بسیار کمک کرد.همچنین اون فضای شاد در ادامه رو به تیرگی و تلخی رفت .این زن ها نمادی از زن های اجتماع ما بودندکه ما به سادگی از کنار آنها می گذریم. به نظر من اجراوشیوه رو خوانی هم در راستای محتوا بود .  

عكس از بهزاد