تالار شمس (سازمان فرهنگی هنری AIT)

۰۹ تیر ۱۳۹۲ - ۰۹ مرداد ۱۳۹۲

:  ۲۱:۰۰

:  ۶۰ دقیقه

:  ۲۰,۰۰۰ تومان

:  آروند دشت آرای

:  محمد چرم شیر

:  آتیلا پسیانی، طناز طباطبائی

طراح لباس: آتوسا قلمفرسایی

مدیر پروژه: امیرحسین دوانی

دستیار کارگردان: سعیده امیرساعی

عکاس: رضا قاضیانی

مدیر تکنیک: آرش صالحی

تلفن هماهنگی: ۰۹۳۰۷۶۴۵۳۴۱