به گزارش سايت ايران تئاتر از روابط عمومي تئاترشهر، نمايش"كوري" كار منيژه محامدي كه اجراي خود را از پنجم مهرماه در تالار اصلي آغاز كرده تاكنون با 23 اجرا، 7039 تماشاگر داشته است.
نمايش"كوچ در كوچ" محمد احمدي كه از 25 مهر ماه اجرا خود را در تالار قشقايي آغاز كرده تا به امروز با 14 اجرا، 491 تماشاگر داشته است.
نمايش"بدون خداحافظي" به كارگرداني كتايون فيض‌مرندي نيز كه اجراي خود را از تاريخ دوم آبان ماه آغاز كرده تاكنون با چهار اجرا، 264 تماشاگر داشته است.
نمايش"طوطي پر" زهرا صبري نيز كه اجراي خود را از پنجم آبان ماه آغاز كرده تا به امروز با يك اجرا، 38 تماشاگر داشته است.
نمايش"مرگ ابريشم" آتيلا پسياني هم كه اجراي خود را از هفتم مهرماه در كارگاه نمايش شروع كرده تا به حال با مجموع 21 اجرا، 224 تماشاگر داشته است.