:  تئاتر محیطی
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ - ۳۱ تیر ۱۳۹۱ -۱۸:۰۰
:  افشین هاشمی
 زهیر یاری

بازیگران : افشین هاشمی . زهیر یاری 

بداهه نوازی و بداهه خوانی : مهدی امین لاری 

دستیار کارگردان : ماهان خورشیدی

طراح اعلان و برنوشت : مهدی نعمتی

عکاس اعلان : مهرداد عمرانی

عکاس عکس حامد بهداد : امیر بزرگ زادگان

محل اجرا : کافه تریای تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر