بودجه تئاتر ایران 18 میلیارد تومان است که از این بودجه تنها 3 میلیارد تومان به تولید و اجرای عمومی آثار اختصاص دارد و این تقسیم‌ بودجه این سؤال را به ذهن متبادر می‌کند که واقعاً بودجه تئاتر بر چه اساسی تقسیم می‌شود؟

بودجه تئاتر یکی از موضوعات و مباحث بسیار مهم در عرصه این هنر نمایشی است که طی سال‌های گذشته بارها و بارها درباره آن صحبت شده و یکی از دغدغه‌های مهم هنرمندان و خانواده تئاتر است. همیشه نبود بودجه لازم و کافی باعث شده تا تولید آثار نمایشی با مشکل مواجه شود. همچنین پایین بودن میزان بودجه اختصاص پیدا کرده به تئاتر باعث شده تا دستمزد هنرمندان این عرصه هنری نسبت به تلاشی که می‌کنند کم و ناچیز باشد.

تا به حال هیچگاه بودجه ای که به تئاتر اختصاص پیدا کرده بودجه قابل توجه نبوده و نمی توانسته پاسخگوی نیاز هنرمندان تئاتر باشد. اما نکته‌ای که در این بین باید مورد توجه قرار گیرد نحوه تقسیم و تخصیص بودجه تئاتر به برنامه‌ریزی‌های انجام شده توسط مدیران و مسئولان تئاتری است.


طبق اعلام مدیران و مسئولان تئاتری بودجه تئاتر 18 میلیارد تومان است که توسط مجلس تصویب شده است. از این بودجه 18 میلیارد تومانی، باز هم طبق گفته مدیرکل هنرهای نمایشی تنها 3 میلیارد تومان به تولید و اجرای عمومی آثار اختصاص پیدا کرده است.

وقتی صحبت از بودجه تئاتر می‌شود این ذهنیت وجود دارد که بخش اعظمی از بودجه موردنظر به تولید و حمایت از آثار نمایشی و بخش دیگری به فراهم کردن امکانات و برگزاری جشنواره‌ها و مسائل اداری تئاتر اختصاص پیدا کند. اما با نگاهی به میزان بودجه اختصاص پیدا کرده به اجرای عمومی آثار نمایشی مشخص می‌شود که تنها یک ششم از بودجه تصویب شده به این مهم تخصیص یافته است!

با یک محاسبه سطحی نیز می‌توان به این نتیجه رسید که 3 میلیارد تومان جوابگوی خیل عظیم متقاضیان و خانواده تئاتر نیست و باید گروه‌های نمایشی برای اجرای نمایش‌های خود از کمترین حمایت برخوردار باشند و به سمت تأمین هزینه‌های خود از گیشه فروش حرکت کنند.

تأمین بخشی از هزینه‌ها از طریق گیشه فروش اقدامی مناسب است اما نباید مدیران و مسئولان از این فرصت برای کم کردن حمایت‌ها استفاده کنند. نکته قابل توجه این است که بر چه اساس و محاسبه‌ای باید از میان 18 میلیارد بودجه تصویب شده تنها 3 میلیارد به اجرای عمومی آثار نمایشی اختصاص پیدا کند؟

آیا تولید و اجرای آثار نمایشی در اولویت و اهمیت قرار دارد یا برگزاری برخی جشنواره‌های موضوعی که گاه با کمترین خروجی مؤثر همراه هستند؟ هیچگاه در گذشته مشخص نبوده که بودجه تصویب شده تئاتر چگونه و بر چه اساس و برنامه‌ای تقسیم می‌شود و این وضعیتی مبهمی است که در حال حاضر هم ادامه دارد.

 

بن‌مایه: خبرگزاری مهر