:  تالار چهارسو
:  ۰۳ خرداد ۱۳۹۱ - ۰۳ تیر ۱۳۹۱ - ۲۰:۳۰
:  رضا صابری
:  رضا صابری

بازیگران : حمید رضا آذرنگ . بهرام ابراهیمی . نسیم ادبی . گیتی قاسمی . آذر

سماواتی . یعقوب صباحی . سید مهدی سجاد پور . مهرخ افضلی . محبوبه پاپی . بهار

اولیایی شاد . افلاک سیادت

مشاور و دراماتورژ : حمیدرضا آذرنگ

دستیار کارگردان  : هدا آهنگر 

طراح صحنه : اصغر خلیلی

طراح لباس : الهام شعبانی

طراح نور : امیر ترحمی

طراح چهره پردازی : سارا اسکندری

 

طراح  پوستر و بروشور: مازیار قنبری

امور روابط عمومی: محمد آذر برزین

موسیقی : مهدی وجدانی

مدت اجرا : 70 دقیقه 

 

:  ۱۰,۰۰۰ تومان