نمایشنامه «زمستان 66» نوشته محمد یعقوبی با ویرایش جدید توسط انتشارات افراز به چاپ رسید.

کتاب حاضر در کنار اینکه نمایشنامه‌ «زمستان 66» محمد یعقوبی را دربرمی گیرد شامل چندین نقد درباره این اثر و همچنین گفتگوهایی با یعقوبی است.

در بخشی از یادداشت حسین سناپور که در این کتاب هم آمده است، می خوانیم: در زمستان 66 روایت در دو سطح (نه معنایى، که ماجرایى و ظاهرى) اتفاق مى‏افتد؛ یکى گفتگوى مرد نویسنده و همسرش و دیگرى نمایشى که مرد نوشته و دارد آن را براى زن مى‏خواند. نمایشى که مرد نوشته درباره لحظاتى از زند‏گى یک خانواده زیر موشک‏باران است در همان زمستان سال 66 در تهران.


سطح اول فقط صدایى است که در تاریکى شنیده مى‏شود و دومى نمایشى است که پیش چشم ما اتفاق مى‏افتد. دومى گاه‏به‏گاه با حرف‏هاى نویسنده و زن‏اش قطع مى‏شود، سپس با دخل و تصرفاتى در نمایش، یا تکرار بعضى لحظات و گفت‏وگوهاى بازیگران، دوباره ادامه پیدا مى‏کند. با این قطع ‏و وصل‏ها و دخل ‏و تصرف‏ها در دومى، بر تخیلى یا نمایشى بودن آن تأکید مى‏شود. یعنى از همان آغاز با حضور هر دو سطح کارى مى‏شود که تماشاگر هم هر دو را به ساد‏گى بپذیرد و هم رابطه ظاهرى آن‏ها را با هم بفهمد.

این نمایشنامه پیش از این دوبار توسط دو ناشر دیگر هم به چاپ رسیده است ولی پس از اجرای جدید آن انتشارات افراز اقدام به چاپ دیگری از آن کرده است.

با توجه به اینکه از چاپ نخست این کتاب بیش از 15 سال گذشته است، یعقوبی برای چاپ جدید آن در برخی دیالوگ‌ها تغییراتی ایجاد کرده است. در پایان کتاب هم چند عکس از اجرای این نمایش آورده شده است.

این کتاب 152 صفحه‌ای در شمارگان 1100 نسخه و قیمت 3800 تومان به چاپ رسیده است.

 

بن‌مایه: خبرگزاری مهر