:  تماشاخانه باروک
:  ۰۲ شهریور ۱۳۹۲ - ۳۱ شهریور ۱۳۹۲
:  ۲۰:۳۰
:  ۶۰ دقیقه
:  ۳۰,۰۰۰ تومان
:  مسعود رایگان
:  فرخ نعمتی، همایون ارشادی


تلفن رزرو بلیت: ۲۲۵۶۱۹۵۶