نمایش «شام با دوستان » با کارگردانی آیدا کیخایی در تماشاخانه ی

 ایرانشهر به صحنه می‌رود.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل تماشاخانه ایرانشهر، نمایش «شام
 با دوستان» نوشته مارتین مک‌دونا به کارگردانی آیدا کیخایی ساعت 18:30
 
به روی صحنه می رود. 

ادامه مطلب ...